FOL: Pobresa i exclusió social

Aquest projecte es realitza en el centre durant els últims 4 anys, i aprofitant la iniciativa formativa ICS Crea també s’enquadra en la mateixa des del curs passat.

Es realitza amb els cicles formatius Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà) i Integració Social (grau superior). Durant el curs 18/19 el professorat i mòduls implicats són Adrià Flaquer (Context d’Intervenció Social) i Laura Roig (FOL).

Es tracta de realitzar una aproximació a la situació dels més desfavorits a l’illa i amb això, aportar un contrapunt a la imatge de glamour i festa que ofereix aquest territori i que amaga altres realitats que romanen soterrades al mig de el luxe, la diversió i el malbaratament.

 El projecte s’estructura en quatre fases:

Primera.-

  • Introducció del projecte
  • Dinàmica de cohesió entre iguals realitzada per l’alumnat del cicle formatiu de grau superior Animació d’Activitats Físiques i Esportives, els qui organitzen un taller per treballar habilitats de treball en equip entre l’alumnat participant en el projecte.
  • Introducció teoricopràctica als equips de treball, que inclou una simulació de reunió formal de treball on l’equip triarà als seus coordinadors / es, es donarà el seu codi intern de funcionament (presa de decisions, distribució de tasques, treball col·laboratiu, resolució de conflictes …) i decidirà les seves eines col·laboratives de comunicació (Drive, Dropbox, WhatsApp …)

Segona.-

Activitat de documentació prèvia i recollida d’informació a partir de diferents fonts: webs d’entitats socials, d’institucions públiques, blocs, premsa, llibres, articles i entrevistes a membres d’ONGs, sindicats, associacions …

Tercera.-

Col·laboració amb entitats socials mitjançant la realització de treball voluntari, per vivenciar les realitats que estan documentant. El professor realitza un primer contacte, però són les estudiants els que s’encarreguen de tots els contactes ulteriors per definir el calendari de treball voluntari a realitzar amb les diferents organitzacions.

Quarta.-.

Realizació d’un programa documental de TV amb el títol “POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL A EIVISSA: DESOCUPACIÓ I PRECARIETAT LABORAL”.

Les estudiants dissenyen el format de el programa, preparen el guió de continguts i la posada en escena. Es graven en vídeo durant la simulació i han de lliurar un document audiovisual final de 30 minuts de durada.

El projecte s’avalua mitjançant rúbriques. Inclou la co-avaluació entre els estudiants.

Aquí podéis ver el póster que se presentó en las jornadas Aprenent entre iguals y a las alumnas que han hecho posible el proyecto.