Col·laboració CFGS Animació d’activitats físiques i esportives & Dietètica

Sempre és molt millor quan l’alumnat és capaç de posar en pràctica gran part del que s’ha après i això és el que succeeix en aquesta col·laboració entre el primer curs d’Animació d’activitats físiques i esportives i el segon curs de Dietètica.

S’ha realitzat un treball interdisciplinari entre l’alumnat de TAFAE (al mòdul Fonaments Biològics) i Dietètica (al mòdul Dietoteràpia). L’alumnat de dietètica ha preparat una dieta a l’alumnat de TAFAE i l’alumnat de TAFAE ha explicat els aspectes a tenir en compte per a realitzar activitat física de forma saludable i ha elaborat una sessió en què realitzaven un role play on l’alumnat de TAFAE ha fet d’entrenador personal i l’alumnat de dietètica de client.

Mitjançant aquest treball, es busca que l’alumnat tingui experiències similars a les que es va a trobar en el seu futur laboral. Durant el desenvolupament de la feina, l’alumnat de TAFAE realitza el paper de client que segueix una dieta i, d’altra banda, l’alumnat de Dietètica realitza el paper de client en un entrenament personal. Per tant, es troben davant de situacions en què han d’adaptar-se al «client», desenvolupant capacitat d’iniciativa i autonomia.

Per elaborar la dieta, l’alumnat de dietètica ha pres les mesures antropomètriques i els qüestionaris necessaris per poder preparar una dieta a l’alumnat de TAFAE. Un cop elaborada la dieta i cada dues setmanes, s’ha fet un seguiment on s’ha mesurat el pes, IMC i percentatge de greix corporal a més de realitzar diferents preguntes sobre el seguiment de la dieta per poder detectar si han de fer algun canvi. A l’avaluació final ha estat quan han tornat a prendre les mesures antropomètriques i s’han comparat amb les mesures inicials, podent analitzar les diferències entre l’inici i final de l’activitat.

D’altra banda, l’alumnat de TAFAE, ha explicat com realitzar exercici de forma saludable, per conscienciar l’alumnat de dietètica sobre la importància que té realitzar activitat física de manera constant per a la nostra salut.

Per desenvolupar l’entrenament personal, primer han elaborat un qüestionari amb l’objectiu d’obtenir informació necessària per individualitzar l’entrenament. Han dissenyat l’entrenament en base a aquesta informació i l’han portat a la pràctica.

Com a reflexió d’aquesta activitat, comentar que ha aportat moltíssim coneixement a l’alumnat, ja que ells mateixos han après els uns dels altres. El professorat ha guiat a l’alumnat perquè ells siguin qui ensenyin als altres. A més d’aprendre el contingut treballat, s’han anat trobant davant dificultats que han hagut de solucionar, com per exemple:

  • Falta de sinceritat a l’hora de confirmar que hi estaven seguint la dieta.
  • Dietes més complexes del que s’esperava (per esportistes).
  • Haver d’adaptar l’entrenament al moment, en veure que era massa intens.

Per tant, és una activitat que promou l’esperit crític i l’autonomia.

Aquí teniu vídeo que es va mostrar al Congrés d’innovació educativa de les Illes Balears 2019 presentant el projecte i aquí el vídeo elaborat durant una sessió d’entrenament.

També es va donar a conèixer l’experiència a les jornades Aprenent entre iguals on es va presentar aquest pòster.