Sanitat

A l’IES Algarb es poden cursar el CFGM Tècnic en Cures Auxiliars d’ Infermeria, el CFGM Farmàcia i Parafarmàcia i el CFGS Dietètica. Degut a l’elevada demanda disposam de 2 grups de CFGM TCAI, un d’ells amb temporalització especial.

Aquest departament du a terme moltes activitats d’èxit, algunes de les quals es poden consultar a continuació: