Projectes cooperatius

El professorat de l’IES Algarb no es limita a treballar dins dels seus mòduls sinó que realitzen projectes intermodulars, intercicles i inclús intercentres en els que el nostre alumnat és el protagonista. Sota la supervisió dels docents són els responsables de posar en marxa totes les fases de cada una d’aquestes activitats cooperatives.

Podeu consultar cada un d’aquests projectes clicant als enllaços.

Després d’assistir durant 2 anys al Congrés Internacional de FP organitzat impecablement pel Govern Basc i conèixer com treballen allà, el nostre professorat s’està formant en «Aprenentatge basat en reptes» seguint el model basc que tan bons resultats està donant. D’aquesta manera esperam millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i formar millor al nostre alumnat per a que siguin professionals altament qualificats.

En el marc d’aquest procés de formació, part del professorat de FP dels cicles «Ensenyament i animació socioespportiva», «Integració social» , «Perruqueria i cosmètica capil·lar» i «Cures auxiliars d’infermeria» ha pogur gaudir, gràcies a la subvenció per part del Fons Social Europeu, d’estàncies formatives a centres del País Basc (CIFP Nicolás Larburu & IES Francisco de Vitoria B.H.I.) i de Tenerife (CIFP Los Gladiolos). Aquesta oportunitat obri noves possibilitats per al nostre centre i el nostre alumnat que aprofitarem al màxim.

Volem des d’aquí agrair enormemement a l’alumnat i als equips directius i docents del CIFP Nicolás Larburu, IES Francisco de Vitoria B.I.H. & del CIFP Los Gladiolos la seva magnífica predisposició en tot momeent, la seva inestimable col·laboració i el temps que han dedicat per a ques els nostres docents aprengueren de la seva feina i tornaren a Eivissa amb ganes de posar en funcionament noves metodologies i projectes.

És per això que els dies 14 i 21 de novembre de 2019 a les 14:15 es duran a terme a la biblioteca unes jornades de difusió entre el professorat de FP per parts dels docents que varen tenir la sort de visitar aquells centres i així avançar junts cap a noves maneres de fer, ensenyar i aprendre.