Agrària

Al nostre centre es pot cursar la FP Bàsica Agrojardineria i Composicions Florals.

El nostre alumnat d’FP Bàsica és l’encarregat d’arreglar els jardins i els espais verds del centre. Durant els darrers cursos s’han duit a terme activitats dinamitzadores col·laboratives i sempre tenint en compte l’educació emocional. Tot això ha contribuït a la millora dels resultats i, per tant, a una satisfacció personal de l’alumnat.

Des d’aquí podeu consultar diverses experiències d’èxit referents a aquest cicle: