Activitats físiques i esportives

Al nostre centre es poden cursar 2 cicles formatius d’aquesta família professional: per una part el CF Grau Mitjà Tècnic en Guia al Medi Natural i de Temps Lliure i per una altra el CF Grau Superior Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva. 

El nostre alumnat, com a part de la seva formació, participa a moltes de les activitats pròpies del centre així com a activitats intercicles i inclús intercentres. Podeu consultar els projectes cooperatius a la pestanya corresponent i la resta aquí, clicant damunt el seu nom.