EIE: Projecte de creació d’empresa

Aquest projecte forma part del currículum dels cicles formatius dins el mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora.

Des del curs 18/19, i aprofitant diferents accions formatives realitzades, s’ha introduït de manera experimental metodologia d’aprenentatge per reptes, així com Lean Startup and Design Thinking. S’aposta per les referides metodologies a partir de el curs «Emprenedoria social i tecnològic» de la Fundació Telefónica i Acció Contra la Fam, i de el taller «EIE en 3 reptes» de Pablo Peñalver i Daniela Gimeno, impartit durant el Congrés Nacional de FOL, celebrat a Donosti el passat octubre.

S’ha implementat en els cicles formatius Atenció a Persones en Situació de Dependència (grau mitjà) i Integració Social (grau superior). La professora implicada és Laura Roig.

Alguns exemples:

  • S’ha treballat amb organitzadors gràfics per a la identificació de problemes i possibles solucions.
  • Cada estudiant ha realizat una proposta de valor individual que ha presentat a l’equip i posteriorment, l’equip ha realitzat la seva proposta de valor conjunta.
  • S’ha treballat amb organitzadors gràfics Lean canvas i amb mapes d’empatia.
  • Els equips han potenciat la seva creativitat mitjançant diverses dinàmiques, així com aplicant la tècnica SCAMPER.
  • S’han introduit eines digitals com Trello, a més de les habituals (Drive, Whatsapp…)

El projecte s’avalua mitjançant rúbriques. inclou la coavaluació entre estudiants.